Om oss

Kynningsrud Eiendom - Eiendomsaktøren som utvikler og forvalter

Om oss
Kynningsrud Eiendom investerer i og utvikler eiendomsprosjekter for næringslivet gjennom egne og samarbeidende selskaper i Norge og Sverige.

Kynningsrud Eiendom og Kynningsrud Kommersiellt eier, forvalter og utvikler næringseiendommer for privat og offentlig sektor i Norge og Sverige.

Vi har en eiendomsportefølje på 65000 kvadratmeter lokaler i tillegg til 450000 kvadratmeter tomtearealer for utvikling. Gjennom deleierskap med andre eiendomsaktører forvalter og utvikler vi ytterligere 400000 kvadratmeter eiendom. Vi har utviklet kontor-, industri-, logistikk-, helse-, handels- og restaurantlokaler.

Miljø for vekst

Vi arbeider ut ifra vår visjon “Gleden er å være til nytte”.  Våre kunder skal oppleve oss som en løsningsorientert og kunnskapsrik aktør. Vår målsetting er å oppnå godt tilrettelagte og effektive lokaler for din virksomhet gjennom et inspirerende samarbeid.

Vi har solid finansiell posisjon, bred eiendomsfaglig kompetanse og skaper synergieffekter sammen med Kynningsrudgruppen, hvor Kynningsrud Eiendom er et av satsningsområdene. Kynningsrud av divisjonene Kran, Eiendom, Bygg, Boliger og Finans.

kynningsrud.no