HMS-prisen Prefab 2019 til Daniel Philipps

HMS-prisen Prefab 2019 til Daniel Philipps

Daniel begynte som teknisk tegner i 2010. Han ble på den tiden vurdert som «ung og lovende» – og vi fikk rett. Daniel har helt fra han begynte vært en viktig bidragsyter til et godt arbeidsmiljø, og vist seg frem som en medarbeider med de rette kunnskaper, holdninger og verdier.

I dag arbeider Daniel i utviklingsavdelingen, hvor han bidrar sterkt til at vi stadig jobber mer standardisert, strukturert og effektivt.
Det er høy kvalitet på Daniels arbeid, og resultatet av hans innsats er at vi andre får en bedre dag på jobben i Kynningsrud Prefab.

Daniel er en svært engasjert medarbeider, og en utmerket ambassadør for vårt verdigrunnlag: Ærlighet – Lojalitet – Entusiasme. Han «gjør litt mer», og mottar prisen som et bevis på at medarbeiderne verdsetter ham, og den jobben han gjør.

Gratulerer!

Disse har vunnet HMS-prisen


OM HMS-PRISEN

Innstiftet:
År 2000 av AMU i Norge

Formål:
Sette fokus på positive mennesker og idèer.
Få fram gode idé og videreutvikle bedriftene i Kynningsrudgruppen.
Stimulere arbeidsmiljøet.

Prisvinner:
Person/enhet som dette, eller de seneste årene, har vist et spesielt
positivt engasjement for arbeidsmiljøet og bedriften, basert på
verdigrunnlaget: Ærlighet – Lojalitet – Entusiasme

Frekvens: Utdeles årlig på prisvinners julebord/høytidelig anledning.

Kandidat: Alle medarbeidere i divisjon Prefab.

Stemmerett: Alle medarbeidere i divisjon Prefab.

Jury: HMS-ledere, hovedverneombud og daglige ledere i divisjon Prefab