Kran på vannet

Fullriggerøya er en kunstig øy i Trondheimsfjorden hvor det bygges boliger, båtplass og næringsbygg. De første boligene stod ferdig allerede i 2013, og nå har også byggingen av et helt nytt friområde og offentlig badeplass startet. Nordic Crane var på plass for å løfte og montere en ny gang- og sykkelbru, slik at adkomsten til badeplassen skal bli enklere.

Grilstad Marina AS bygger over 800 boliger og marina for 1000 båter i tilknytning til en kunstig øy ute i Trondheimsfjorden. Selv om mye er klart, gjenstår det fortsatt en del arbeid for å ferdigstille grøntanlegg og friområder. Byggingen av ny badeplass på området er i gang og for å gjøre tilgangen bedre, har en ny gang- og sykkelbru blitt montert over «kanalen».

-Da vi i startet planleggingen i fjor sommer, trodde vi at vi måtte bruke en 650-tonns kran. Med løftets totale vekt og avstand, var det i utgangspunktet ganske åpenbart, forteller Reidar Røhjell Skarsem fra Nordic Crane avd. Trondheim

-Underveis ble det likevel klart at jobben måtte gjøres med en mindre kran. Det var dårlig med oppstillingsplass for en storkran og avstanden ble rett og slett for lang, sier han videre.

Løsningen ble å bruke en Liebherr LTM 1230-5.1 som har 75 meter teleskopbom. Den endelige planen ble å frakte mobilkranen inn med lekter og bruke denne som oppstillingsplass. I samarbeid med Boa Offshore AS ble utregninger med tanke på kranens vekt, motvekter og hvordan lekteren ville oppføre seg når krana beveger seg med/uten last.

Avhengig av god vær og god planlegging

-Vi var selvsagt spesielt avhengig av godt vær og jobben ble utsatt to ganger, men på den tredje dagen viste værgudene seg fra sin beste side og vi fikk en hel dag uten vind og bølger, forklarer Skarsem.

Krana ble kjørt av og på lekteren på Trondheim Havn og fraktet til Grillstad Marina med taubåt, før to mindre taubåter tok over, da det ble for grunt for den store.

Med kran og lekter trygt plassert, ble det løftet på plass tre bruelementer. To på 28 tonn og én på 12 tonn.

-For at vi skulle holde oss under et visst labbtrykk på lekteren, ble det beregnet at krana ikke skulle heise broelementene lenger enn 18meter.

-Det er mye planlegging i en jobb som dette. Mange utregninger. Dyktige ansatte, moderne utstyr og erfaring er helt nødvendig. Her brukte vi Liebherr-kranen sitt integrerte system og eksterne pc-programmer for å finne senter tyngdepunkt. Når vi har dette, vet vi hvilken bomvinkel/radius vi skal holde oss på, så ikke lekter tilter for mye. Denne gangen satte vi en begrensning på 2° helling sideveis, forklarer Skarsem.

Bak spakene i mobilkranen satt Terje Ingvaldsen og jobben ble utført helt etter planen.