Vi arbeider alltid langsiktig

2024 blir et år med begrensede investeringer siden vi fortsatt opplever usikre tider i markedene våre. Spesielt er utviklingen i renter en vesentlig faktor for utviklingen i eiendom og byggebransjen.

Trolig, og forhåpentligvis, har vi sett toppen av rentekurven for denne gangen, og om vi ser litt fram, så blir kanskje 2025 året hvor det snur og optimismen igjen råder i byggebransjen. Som et konsern ser vi alltid fremover og jobber langsiktig, derfor fokuserer vi i dag på å ruste oss for de forventede markedsutsiktene fra 2025 og framover.

Innen forretningsområdene Bolig og Eiendom arbeider vi med å sikre oss gode eiendommer som vi regulerer til riktige formål, slik at vi har en god portefølje med eiendommer klare til å utvikles når markedet snur. Det gjør at det kan se stille ut i selskapene i dag, men fra slutten av 2024 og de neste 10 årene vil dette gi gode prosjekter. Trolig vil Eiendom ansette flere personer innen prosjektutvikling i både Norge og Sverige de neste årene.

Byggevirksomheten vår har hatt to tøffe år, og vi gjort endringer for å tilpasse organisasjonen til nye markedsbetingelser. Vi har en god ordrereserve og er relativt optimistiske for 2024.

Nordic Crane-konsernet, forretningsområdet Kran, vokser videre og vil også i 2023 omsette for over 1 milliard kroner. Det er bygget opp imponerende kunnskap og kompetanse i organisasjonen, og Nordic Crane er i dag totalleverandør av alle type prosjekter innen løft og spesialtransport i hele Skandinavia. Det at Nordic Crane arbeider i alle segmenter i hele Skandinavia gjør organisasjonen veldig godt rustet til å stå imot markedssvingninger.

Det gleder meg ekstra å se at investeringene vi har gjort for å kunne jobbe mer miljøvennlig gjør oss til en fortrukket leverandør på prosjekter som stiller høye miljøkrav.
Eksempel som kan nevnes for dette er blant annet byggingen av en ny innendørs fotballhall på Granåsen i Trondheim (se hovedsaken), og et større prosjekt vi skal utføre for Oslo Vann og Avløp på nyåret. Vi er glade for å se at kundene stiller høyere krav til leverandørene når det gjelder miljø og bærekraft, og at vi som ledende leverandør innen kranbransjen, også på miljø, kan bidra til at vi i framtiden vil kunne oppleve fossilfrie byggeplasser.

I tråd med våre tanker rundt bærekraft har vi valgt å gå bort fra papirutgave av vinterens KynningsrudNytt. Årets vinternummer lanserer vi kun digitalt, som det framoverlente, fremtidsrettede konsernet vi er. Digitaliseringen vil holde oss aktuelle, og KynningsrudNytt blir lettere å dele med våre medarbeidere og forbindelser både i sin helhet og med å formidle enkeltsaker.

Vi starter også opp nyhetsbrev for Kynningsrudkonsernet, slik at alle har mulighet for å melde seg på og kunne holde seg løpende orientert om hva som skjer hos oss. Våre nye nettsider som lanseres nå gir oss nye muligheter.

Den som får være med på å utvikle og modernisere samfunnet opplever jobben sin som meningsfylt og seg selv som privilegert.

Gleden er – å være til nytte
Pål Kynningsrud,
konsernsjef i Kynningsrudkonsernet