Diversifisering gir trygghet

Under Kynningsrud-paraplyen har vi virksomheter i flere bransjer. Det har alltid vært en styrke for konsernet at vi har flere virksomheter i flere land, nå i hele Skandinavia. Dette gir oss stabilitet og trygghet, og det tilfører mer kompetanse til hele konsernet.

Virksomhetene våre innen eiendomsutvikling, altså Kynningsrud Bostäder, Kynningsrud Fastighet og Kynningsrud Eiendom, er alle i en bransje hvor det i dag er vanskelig å skape nye prosjekter. Høyt egenkapitalkrav, høye renter og negative markedsutsikter påvirker hele bransjen. I disse virksomhetene jobbes det derfor langsiktig med tanke på hva vi skal skape i framtiden.

Eiendomsutvikling og synergier

Mye av arbeidet dreier seg derfor om kjøp og regulering av eiendommer. Vi har flere spennende prosjekt som vi gleder oss til å utvikle framover. Så selv om markedet er tungt er det ikke helt stille på utviklingsfronten. I Fredrikstad går prosessen med totalrehabiliteringen av Brage Fram-gården bra, og i Sverige skal vi i løpet av høsten i gang med bygging av en større dagligvarebedrift på tomten vi eier i Kynningsrud Fastighet. Dette prosjektet vil medføre jobb for Kynningsrud Bygg, og er et godt eksempel for hvilke fordeler vi kan oppnå gjennom godt internt samarbeid i konsernet.
Vi gleder oss også over å ha fått Union RD inn på eiersiden i Kynningsrud Bostäder. Dette styrker selskapet med høy kompetanse og kapital, og vi ser fram imot samarbeidet innenfor boligutvikling.

Godt rustet gjennom diversifisering

Nordic Crane forsetter sin ekspansjon i regioner, prosjektomfang og ikke minst omsetning. Selskapet har lykkes med å diversifisere kundeporteføljen, noe som gjør selskapet mindre sårbart og godt rustet mot nedgang i byggebransjen. Den økte satsningen på Nordic Crane Heavy Lift har vist seg å være veldig vellykket. Denne satsingen gir oss bedre mulighet for å levere komplekse prosjekter og oppdrag. Satsingen på høy kompetanse i alle ledd og et sterkt, helt grunnleggende, sikkerhetsfokus ligger til grunn for den positive utviklingen.

HMS-seminar

Som et ledd i det viktige sikkerhetsarbeidet samles Nordic Crane årlig til et sikkerhetsseminar. Dette er et forum vi har hatt god erfaring med gjennom mange år. Årets samling var igjen meget vellykket, og det er godt å se hvor bra Nordic Crane jobber med sikkerhet. Selskapet ønsker, og jobber for, å være ledende i bransjen. Vi ønsker at alle skal komme hele hjem, hele livet.

I skrivende stund sitter jeg i Ljungskile i Kynningsrud Bygg sine lokaler. Det er strålende sol og sommervær, så det er lett å se at sommeren nærmer seg. Med dette ønsker jeg alle en riktig god sommer!

Den som får være med på å utvikle og modernisere samfunnet opplever jobben sin som meningsfylt og seg selv som privilegert.

Gleden er – å være til nytte
Pål Kynningsrud,
konsernsjef i Kynningsrudkonsernet