HMS

HMS er førsteprioritet i Kynningsrud. Målet er et skadefritt Kynningsrud med fornøyde kunder og ansatte.

HMS
Uansett om du møter oss på en byggeplass eller på et kontor, jobber vi alltid etter prinsippet «Sikkerheten først!». Vi skal være ledende i Helse-Miljø-Sikkerhet (HMS) innenfor våre virksomhetsområder, og gjennomføre ethvert oppdrag med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet.

Gjennom samstemte HMS-mål skal Kynningsrud Eiendom gjennomføre alle prosjekterings- og byggeprosesser uten skade på person eller miljø. Alle våre bygg skal tilfredsstille krav til godt og sikkert arbeidsmiljø i drift.

Medarbeideren er vår viktigste ressurs

I Kynningsrud skal hver enkelt medarbeider kjenne seg betydningsfull, og trives med sine arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø. Et synlig og tydelig HMS-lederskap, kombinert med engasjerte medarbeidere, er en forutsetning for å skape en sikker og trivelig arbeidsplass.

Kvalitetssikring (KS)

Kynningsruds kunder skal få dekket sine behov og få innfridd sine forventninger. Kompetanseutvikling og et sterkt fokus på kontinuerlige forbedringer er retningsgivende i vårt kvalitetsarbeid. Som kunde skal du vite hva du får – hver gang.