Kynningsrud Eiendom
Gleden er å være til nytte!

Vår historie

Kynningsrud Eiendoms historie

Eiendomsvirksomheten ble etablert i 1980 og fikk navnet Kranbygg AS. I over 20 år er dette et såkalt sovende eiendomsselskap uten annet formål enn å tjene kjernevirksomhetene den gang; Kran, Prefab og Fundamentering. I 2001 ble Pål Kynningsrud ansatt i virksomheten, og han ønsket å utvikle eiendomsvirksomheten til noe mer. Bærekraftig eiendomsutvikling står i dag sentralt i Kynningsrudgruppen.

Konsernet Kynningsrud så dagens lys i Halden allerede i 1946. Bjarne Kynningsrud startet som byggmester og etablerte seg som maskinentreprenør som en av de første i Østfold.

Bedriften vokste på 50-tallet og Bjarnes kone Solveig ble en viktig støttespiller. Da Bjarne falt bort i 1970 var eldstesønnen Harald bare 21 år gammel, men han tok over bedriften og drev den første tiden sammen med sin mor Solveig. Slik starer historien.

Vender seg mot Sverige

Selskapet besto den gang av to mobilkraner, en gravemaskin og til sammen ni ansatte. Gjennom 70-tallet rendyrket Kynningsrud virksomheten mot mobilkraner, montasje av betongelementer og peling/spunting – grunnpilarene i dagens Kynningsrud. Midt på 80-tallet etableres virksomhet i Sverige. Med Halden ved svenskegrensen som utgangspunkt ble det satset på montasje av betongelementer og mobilkranutleie.

Eiendomsvirksomheten etableres på 80-tallet

Eiendomsvirksomheten ble etablert i 1980 og fikk navnet Kranbygg AS. I over 20 år er dette et såkalt sovende eiendomsselskap uten annet formål enn å tjene kran-, prefab- og fundamenteringsvirksomheten. Men i 2001 ble Haralds sønn Pål ansatt i virksomheten, og han ønsket å utvikle eiendomsvirksomheten til noe mer. På denne tiden var det ingen eksterne leietagere og ingen faste ansatte i eiendomsselskapet.

Kynningsrud Eiendom AS etableres

I løpet av de neste årene ble selskapet Kynningsrud Eiendom AS etablert med fokus på næringseiendommer. Kynningsrud fikk dermed et fjerde ben å stå på. Etter en forsiktig start har selskapet utviklet seg til å bli et viktig satsingsområde i Kynningsrudgruppen.

I dag har Eiendom kontorer i Halden og Uddevalla. Selskapet forvalter ca. 35.000 kvm bygg og 450.000 kvm tomteareal i Norge og Sverige. I tillegg er Kynningsrud Eiendom deleier i Fredriksten utvikling, som har 300.000 kvm tomteareal klart for utbygging på Svinesundsplatået i Østfold. Hilde Nomell Kynningsrud leder den norske virksomheten og Per Andersson Moström den svenske, og det utvikles, investeres og bygges næringsbygg for utleie eller salg. I dag teller kundegruppen et stort antall forskjellige virksomheter, både offentlige og private.

Historien stopper ikke her, flere interessante prosjekter ligger i støpeskjeen og vi gleder oss til en spennende utvikling.