Eiendomsutvikling

Vi investerer i eiendommer som utvikles i samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Eiendomsutvikling
Gjennom langsiktig investering i fast næringseiendom for utvikling og utleie legger vi til rette for verdiskapning for deg som vår samarbeidspartner. Eiendomsutvikling er et satsingsområde for Kynningsrud Eiendom i både Norge og Sverige.  

Vår visjon er “Gleden er å være til nytte”. Du skal oppleve oss som en løsningsorientert og serviceinnstilt eiendomsaktør. Vår målsetting er å oppnå godt tilrettelagte og effektive lokaler og uteområder gjennom et inspirerende samarbeid.

Eiendomsutvikling

Gjennom egne og samarbeidende selskap investerer vi i tomtarealer med gunstig beliggenhet med nærhet til infrastruktur, og utvikler eiendommene i tråd med dine behov og ønsker.

Eiendomsutvikling – et viktig satsingsområde for Kynningsrud Eiendom.

 

Se våre referanser – eiendomsutvikling