Om oss

Kynningsrud Eiendom - Eiendomsaktøren som utvikler og forvalter

Om oss
Kynningsrud Eiendom investerer i og utvikler eiendomsprosjekter for næringslivet gjennom egne og samarbeidende selskaper i Norge og Sverige.

Gjennom Kynningsrud Eiendom eier vi og forvalter 40.000 kvm næringsbygg og 1.000.000 kvm tomt og følger opp 80 unike leietakere. Sammen med Fredriksten Utvikling og Svinesund Transportsenter har vi 10.000 kvm bygg og 165.000 kvm tomt.

Miljø for vekst

Vi arbeider ut ifra vår visjon «Gleden er å være til nytte».  Våre kunder skal oppleve oss som en løsningsorientert og kunnskapsrik aktør. Vår målsetting er å oppnå godt tilrettelagte og effektive lokaler for din virksomhet gjennom et inspirerende samarbeid.

Vi har solid finansiell posisjon, bred eiendomsfaglig kompetanse og skaper synergieffekter sammen med Kynningsrudgruppen, hvor Kynningsrud Eiendom er et av satsningsområdene. Kynningsrud av divisjonene Kran, Eiendom, Bygg, Boliger og Finans.

kynningsrud.no