Fakturaadresser

Faktura sendes som EDI.

Kynningsrud Eiendom AS | 992 233 710 | efaktura.eiendom@kynningsrud.no

Halden Brygge AS | 995 928 760 | efaktura.haldenbrygge@kynningsrud.no

Knivsøparken AS | 912 863 786 | efaktura.knivsoparken@kynningsrud.no

Kynningsrud Valle AS | 912 863 859 | efaktura.valle3@kynningsrud.no

Langbrygga AS | 988 015 830 | efaktura.langbrygga@kynningsrud.no