Skal spunte trang tomt midt i Trondheim

Kynningsrud Fundamentering utfører spuntjobb for kunst- og kulturhus i sentrum
Skal spunte trang tomt midt i Trondheim

På en av de siste områdene i Trondheim sentrum som ikke har vært utgravd eller utbygd til nå skal det snart reises et bygg for ung kultur. Da utgravingen for nybygget skulle starte oppdaget man både bebyggelse og kirkegård under bakken.

Arkeologisk utgraving måtte derfor til, noe som forsinket prosjektet noe. I løpet av februar skal Kynningsrud Fundamentering starte opp spuntjobben som skal sikre byggegropen.

Det blir spennende å se alt hva som dukker opp under utgravingene som må fullføres før fundamenteringsjobben kan ta til.

I løpet av februar skal Kynningsrud Fundamentering være i gang med spuntjobben, hvis alt går etter planen. Dette er en liten, men spennende og artig jobb for oss. Ikke hver dag det dukker opp kirkegårder og bebyggelse fra middelalderen under bakken!

Fant middelalderkirkegård og 200 skjeletter på K.U.K.-tomta – adressa.no