Utviklingsprosjekt fra investering i tomt via bygging - til forvaltning av ferdig bygg

ICA Ljungskile

2015 investerte Kynningsrud Fastighet i den flott beliggende tomten i Ljungskile syd for Uddevalla.

ICA ønsket å bygge ny butikk strategisk beliggende rett ved E6, og valgte å samarbeide med Kynningsrud Fastighet om både prosjektering og utbygging på tomten i Ljungskile.

 

Utvecklingsprojekt från markköp, byggnation till förvaltning

Jobben med å opparbeide tomten til butikklokaler med stort parkeringsareal ved døren startet opp i 2015, og sommeren 2016 sto den moderne butikken ferdig.

 

Se i Google Maps